آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان

مطابق صورتجسله مورخ ۹۷/۰۶/۱۲ مجمع عمومی، اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۲ تشکیل شده و هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید:
۱. آقای رشید وند رجب پور: رییس
۲. آقای محمود حسین زاد : نائب رییس
۳. محمد احمدی زاد سرای: دبیر
۴. آقای رحمت الله محمودی: خزانه دار
۵. آقای عبدالحمید خدایی: عضو هیئت مدیره
۶. آقای سعید نانوایی: بازرس

صفحه اصلی اخبار برگزاری اولین جلسه هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان