آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

جلسه همفكري مشترك انجمن با دوستان اصحاب رسانه استان در خصوص تبليغات رسانه اي گردشگري تبريز در سطح كشور

جلسه همفكري مشترك  انجمن با دوستان اصحاب رسانه استان در خصوص تبليغات رسانه اي گردشگري تبريز در  سطح كشور

 

صفحه اصلی اخبار جلسه همفكري مشترك انجمن با دوستان اصحاب رسانه استان در خصوص تبليغات رسانه اي گردشگري تبريز در سطح كشور