آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

جلسه هم انديشي و همفكري هيئت مديره انجمن صنفي با همكاران عضو انجمن

اولين جلسه هم انديشي و همفكري هيئت مديره انجمن صنفي با همكاران عضو انجمن به منظور بررسي راهكارهاي پيشبرد صنف هوائي و گردشگري استان  در تاریخ 12 آبانماه 97 در محل انجمن برگزار شد.

 

 

هدف از این جلسه هم اندیشی و همفکری با همکاران عضو انجمن و دریافت و تعیین اهداف، راهکارها و پیشنهادات بود. این جلسه با دریافت راه کارها و اهداف و اطلاعات و پیشنهادات همکاران خاتمه یافت.

    

  

صفحه اصلی اخبار جلسه هم انديشي و همفكري هيئت مديره انجمن صنفي با همكاران عضو انجمن