فرم شماره شش - ابلاغ تصمیم کمیسیون

دستور العمل


عضو گرامی: لطفا ابتدا بر روی تصویر زیر کلیک و فرم را دانلود نمایید و پس از تکمیل و امضای آن، تصویر فرم تکمیل شده را از قسمت ارسال فرم درخواست در منوی امور مشترکین ارسال نمایید.
جهت ارسال فرم تکمیل شده اینجا کلیک کنید.