آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

آدلین گشت تبریز

نام مدیر عامل: مهدیه موتاب محجوب
تلفن: 34258331
آدرس: تبریز شهرک اندیشه اول خیابان جوان روبروی درمانگاه امام رضا بالاتر از اورژانس
پست الکترونیک: adlingasht@yahoo.com
سابقه فعالیت: 2 و نیم سال
فاکس 34258330
مجوز بند ب
صفحه اصلی دفاتر مسافرتی آژانسهای مسافرتی تبریز آدلین گشت تبریز