آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

آتا پرواز

نام مدیر عامل: سعيد نانوايي مارالاني نژاد
تلفن: 34787747
آدرس: قطران-مابين تقاطع صائب و 17 شهريور
وب سایت: www.ataparvaz.com
پست الکترونیک: ataparvaz@yahoo.com
سابقه فعالیت: 3 سال
فاکس 34787747
مجوز بند الف و ب