آخرین بروزرسانی: پ, 23 ژانویه 2020 3pm

آذر پرند گشت نوين

نام مدیر عامل: پريسا هنرپرور/ رئیس هیئت مدیره:محمدرضا ريش سفيد
تلفن: 35511730
آدرس: تبریز-نرسیده به چهارراه شریعتیٰروبروی سینما آزادی
سابقه فعالیت: 2 سال
فاکس 35515587
صفحه اصلی دفاتر مسافرتی آژانسهای مسافرتی تبریز آذر پرند گشت نوين